1. Popis

Systém Zpracování jízdních řádů pro CIS slouží pro elektronické zpracování jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy, které jsou, podle § 7 odst. vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.388/2000 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, obsahem celostátního informačního systému o jízdních řádech (dále jen CIS JŘ).

Se systémem mohou pracovat pouze uživatelé, kteří mají příslušné oprávnění - uživatelské jméno a heslo - pro používání systému. Každý z uživatelů je přiřazen do některé ze dvou skupin:

Každá ze skupin má předem definovaná práva pro práci se systémem.

Systém Zpracování jízdních řádů pro CIS obsahuje tyto základní funkce:

2. Nahrát data

Tato funkce systému Zpracování jízdních řádů pro CIS umožňuje oprávněným uživatelům nahrát dávku souborů, která obsahuje předepsanou strukturu dat podle jednotného datového formátu předepsaného pro zpracování jízdních řádů pro účely postoupení do CIS JŘ.

Soubory ve formátu JDF, které tvoří dávku pro zpracování musí být zabaleny do archivního souboru. Systém podporuje základní typy archivních souboru : rar,zip,arj.

Při nahrávání dávky dat pro zpracování se zadávají tyto údaje:

Samotné nahrání dávky pro zpracování se provede stiskem tlačítka Odeslat. Při stisku tlačítka se ověřuje správnost vložených údajů. Jsou-li všechny údaje v pořádku, zobrazí se hlášení o nahrání souborů. Hlášení obsahuje číslo dávky, pod kterým je dávka v systému evidována. V případě, že se objeví hlášení o chybně zadaných údajích - chybějící číslo úřadu, chybně zadaná nebo chybějící cesta k dávce souborů, chybný formát archivního souboru - je nutné celý postup nahrání dat opakovat.

3. Přehled dat

Přehled dat zobrazuje seznam dávek, které byly nahrány uživatelem. Seznam zobrazených dávek se liší podle oprávnění uživatele systému Zpracování jízdních řádů pro CIS.

Uživatel typu dopravce má zobrazen seznam dávek, které nahrál pro zpracování. Zatímco uživatel typu dopravní úřad vidí seznam dávek, které přísluší k danému úřadu (podle čísla úřadu, pod kterým byla dávka nahrána). Seznam dávek je setříděn podle data nahrání dávky od nejnovější k nejstarší.

Záznam o dávce obsahuje tyto údaje:

Vedle seznamu dávek je na stránce umístěn formulář obsahující dvě textová pole

Stiskem tlačítka Zobrazit se provede kontrola správnosti vložených údajů. Jsou-li údaje správné, zobrazí se požadovaná dávka nebo počet dávek. Pokud jsou vložené údaje chybné, zobrazí se zpráva s popisem chybně zadaného údaje.

S dávkou lze provádět tyto operace:

3.1 Stav zpracování dávky

Dávka se může nacházet ve stavu :

4. Změna hesla

Obsahuje formulář pro změnu hesla. Při změně hesla je nutné zadat:

  1. Původní heslo
  2. Nové heslo
  3. Potvrdit nové heslo.

Pokud byly všechny údaje zadány správně, zobrazí se po stisku tlačítka Změnit hlášení o úspěšné zmeně hesla. V opačném případě se objeví hlášení s popisem chybně zadaného údaje.